Kedves Partner, kedves Érdeklődő!

Preambulum

Magyarország legnevezetesebb történelmi borvidékén jött létre különleges bortudományi kutató-fejlesztő és oktató intézményként a Mádi Bor Akadémia, Mád község Önkormányzata és Debreceni Egyetem közötti stratégiai együttműködési megállapodás alapján.

Az egyetem által képviselt multidiszciplináris megközelítés elősegíti a meteorológia, talajtan, növényfiziológia, mikrobiológiai kutatások ötvözését, a kölcsönhatások, összefüggések feltérképezését a mádi területeken, hasonlóan a világ legfejlettebb bortudományi intézményeihez. A program unikális hozzáadott értéke, hogy az egyetem a borok beltartalmi értékein túl képes a bor humán élettani, valamint a betegségek megelőzésében vagy kezelésében hasznosítható klinikai hatásokat is komplex módon vizsgálni.

DE MÉK Precíziós Növénytermesztési Kutatás-Fejlesztési Szolgáltató Központ programja

A szervezeti egység a Mádi Bor Akadémia kutatási programjában vezeti a talaj-növény-klíma alprojektet, más értelmezésben a határréteget (+/-2M) érintő vizsgálatokat és elemzéseket.

A mádi terület szakembereivel együttműködve legfontosabb célunk olyan szőlőspecifikus információs rendszer kiépítése, mely elősegíti az ültetvényekről a legmagasabb minőségi bor-alapanyag előállítását, elősegítve új szemléletű ismeretanyag gyűjtését terroir részletek felméréséhez komplex georeferált alapokon.

Véleményünk szerint a K+F+I munka sikerességének záloga: a potenciális felhasználók részére hasznos, a technológiai beavatkozásokhoz szükséges döntéstámogatási rendszer kiépítése, folyamatos fejlesztése és végső soron K+F+I szolgáltatás.

Kutatási programunk nyitott a mádi közösség részére, bármilyen új irány, új fejlesztési terület felvetése számunkra megtisztelő, mert így garantált a célok optimális teljesítése, illetve a hosszú távú, folyamatosan megújuló információnyújtás a szakmai partnerek elvárásainak megfelelően.

Mikroklimatológia és Információs rendszer

A termesztésben a hatékonyság és minőség egyik meghatározó tényezője az időjárás. A mikrometeorológiai mérések és a méréssorozatból származtatott indexek, modellek nélkülözhetetlen információkat nyújtanak a napi munkaszervezéshez, a technológiai beavatkozások tervezéséhez.

A jelenleg forgalomban lévő termékek, rendszerek azonban elnagyolt pontszerű mérések alapján becslik a stressz (víz, növényvédelem) bekövetkezésének időpontját, nem veszik figyelembe a heterogenitásból adódó eltérő mikroklimatikus adottságokat.

A K+F alprogramban egyik legfontosabb célkitűzése, olyan új technológiákra alapozott szenzorhálózat kiépítése, mely az előzetesen feltérképezett talajadottságok/domborzat/kitettség alapján kerül megtervezésre, biztosítva a precíz mikrometeorológiai háttérinformációt és az azokból levezetett algoritmusok/modellek fejlesztését, korszerű publikálását a felhasználók részére.

Az előzetes tervek alapján mintegy 50 mérőpont adatai és a környezeti adatokból származtatott szakmaspecifikus modellkimenetek jelentenék az információs rendszer gerincét. A hálózat megvalósításánál hibrid megoldást alkalmaztunk, egyedi konfigurációjú mérőállomás-típusok telepítésével, kihasználva az eltérő kommunikációs lehetőségeket és mérési célokat.

A kutatásokhoz kapcsolódó kísérletek monitorozására, a kísérleti eredmények elemzésére, az algoritmusok/modellek fejlesztésére és disszeminációjára egy moduláris felépítésű, integrált informatikai rendszer fejlesztését tűztük ki.

A kutatás eredményeit felhasználó, partnerek által elérhető online felület a gazdálkodás napi gyakorlati feladataihoz kapcsolódóan fog publikálni információkat a terepen használható mobil eszközökre is, hogy a kutatási eredmények felhasználása minél szélesebb körben és szituációban megvalósulhasson.

Információ

e-mail: info @ metagro.hu
telefon: Dr. Dobos Attila, alprojektvezető, 06-30-2490794

Üdvözlettel:
a METAGRO csapata

Belépés

Elfelejtett jelszó.